Šťastné a veselé!
24. decembra 2017

Celá organizácia VŠEMvs Karlovka Bratislava a všetci jej hráči a tréneri Vám želajú šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.