Šťastné, veselé a basketbalové!
23. decembra 2018

Celá organizácia MBK Karlovka Bratislava a všetci jej hráči a tréneri vám želajú šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.