Tréningy v Karlovke s reprezentačným trénerom mužov SR Ivanom Rudežom.
07. mája 2018

V prvých májových dňoch navštívil náš klub reprezentačný tréner mužov SR Ivan Rudež. Odtrénoval za aktívnej asistencie našich trénerov - Denisy Zambovej, Roba Bečarika i Mareka Ribánskeho - v troch dňoch 2.-4. mája 6 tréningov v ŠH na FTVŠ UK a na ZŠ Majerníkova 62. 

Venoval sa predovšetkým nácviku a zdokonaľovaniu herných činností jednotlivca - driblingu, prihrávaniu, streľbe a obrane hráča s loptou. Pre mladých hráčov to bolo atraktívne spestrenie tréningového procesu a boli prítomnosťou reprezentačného trénera boli výrazne motivovaní. Tréneri mali možnosť overiť si svoje postupy a metódy, prediskutovať niektoré detaily a inšpirovať sa do ďalšej činnosti.

Aký vidíte prínos takéhoto tréningového pobytu reprezentačného trénera v našom klube?

Komentár šéftrénera MBK Karlovka Ľubora Tománka: "Je chvályhodné, že reprezentačný tréner seniorov sa venuje takýmto aktivitám. Vzhľadom na aktuálne problémy práce s mladými hráčmi na Slovensku je to veľmi prínosné. Dokáže plošným monitoringom obsiahnuť podstatnú časť klubov a hráčov i trénerov, a tým získať tak potrebný prehľad. Pomocou nie je len vedenie tréningov ale aj workshopy s trénermi, pri ktorých sa rozoberajú často diskutované témy. Tento typ prístupu naznačuje možné systematické riešenie zjednotenia tréningové obsahu a vytvorenia tak dlho očakávanej koncepcie práce s mládežou. V mene klubu MBK Karlovka chcem poďakovať SBA a trénerovi Rudežovi za jeho účasť na našich tréningoch. "

IMG_20180504_183129

Družstvo U15

Tréner MBK Karlovka Marek Ribánsky: "Reprezentačný tréner mužov nevedie mládežnícky tréning každý deň a myslím že pre hráčov bola jeho prítomnosť motiváciou a pre nás trénerov inšpiráciou. Ďakujeme pánovi Rudežovi, že nás poctil jeho návštevou a verím, že sa hráči za ten krátky čas aj niečo naučili."

IMG_7470

Družstvo U13

Trénerka MBK Karlovka Denisa Zambová: "Tréningy pod vedením reprezentačného trénera boli pre mojich hráčov veľmi motivujúce. Stihli sme sa venovať driblingu, prihrávaniu aj obrane. Verím, že si každý z nás odniesol čo najviac z týchto tréningov. Ďakujeme za návštevu."

IMG_20180502_185542

Družstvo U11 

Tréner MBK Karlovka Róber Bečarik:"Tréningy berieme ako veľkú školu do budúcnosti. Chalani sa veľmi tešili a chceli robiť cvičenia najlepšie ako len vedia. Videli sme na čom máme pracovať a čomu sa máme vyvarovať. Tieto tréningy nám zvýšili chuť do trénovania a zlepšovania sa ako individuálne, tak aj tímovo."