V novom školskom roku otvárame prípravky na piatich základných školách...
07. septembra 2023

V novom školskom roku otvárame prípravky - loptové hry na piatich základných školách:

ZŠ Dubčeka , Majerníková ulica  -  stredy od 15:30 hod.

ZŠ pri Kríži - štvrtky  od 15:30 hod.

ZŠ Tilgnerova - stredy od 14:00 hod.

ZŠ Veternicová - štvrtky od 16:00 hod.

ZŠ Asissi, Karloveská ulica, stredy od 15:00 hod.

Koordinátor prípraviek: tréner Martin Hrebičík, kontakt: 0904/029455

Pozrite si video, ako vyzerá tréning: naháňačka s loptou...