Kadeti: BBC Banská Bystrica - MBK Karlovka Bratislava

Dátum podujatia:
11.02.2017
o 18:00
85
BBC Banská Bystrica
59
MBK Karlovka Bratislava