Kadeti: BK Slovenský Orol Levoča - MBK Karlovka

Dátum podujatia:
31.03.2019
o 10:00
35
BK Slovenský Orol Levoča
89
MBK Karlovka