Zimná edícia "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" 2014 nás opäť krásne rozhýbala
11. decembra 2014

Do pohybu sme dostali detí základných škôl, ktoré navštevujú krúžok pohybové a loptové hry, pani učiteľky, pani vychovávateľky, našich MBK Karlovka hráčov, MBK Karlovka ténerov a ako asistentov aj študentov FTVŠ.

Podujatie Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou 2014 bolo už v poradí tretím kolom, ktoré náš klub organizoval. Počas roka fungujeme na 14 školách v rámci krúžkov pohybové a loptové hry. S deťmi sa stretávame jeden krát do týždňa, rozvíjame ich pohybové schopnosti a zručnosti a vytvárame pozitívny vzťah k športu. Podujatie hýbeme svetom je príjemné športové osvieženie pre našich najmenších. Takouto akciou sa deti z jednotlivých krúžkov stretnú pod jednou strechou a zasúťažia si. Tento krát prišiel podujatie otvoriť Damián Exner, riaditeľ projektu ´Zober loptu a nie drogy´, podporil nás krásnymi cenami pre každého zúčastneného. Špeciálni hostia z Ministerstva zdravotníctva taktiež prišli povzbudiť našich malých športovcov. Podujatie bolo podporené aj mestom Bratislava. Našim sponzorom ďakujeme.

Úvodné rozohriatie sa viedlo v duchu štafetových disciplín. Pozvanie prijalo 11 škôl z Bratislavy a jeden hosť základná škola Na Bielisku z Pezinka. Každé družstvo malo na podujatí svojho trénera a kapitána družstva, ktorí sa im celý čas aktívne venovali a pomáhali zdolávať jednotlivé športové úlohy. Veľký úspech mala „opičia dráha“ a „skupinový skok“, kde hráči navzájom participovali. Mikuláša sme vítali pomocou mandarínkovej reťaze, ktorú družstvo spoločne vytvorilo. Vzájomnými zápasmi medzi družstvami sa rozhodlo o konečnom poradí družstiev.

Konečné poradie:

1. miesto : ZŠ – Tilgnerova

2. miesto : ZŠ – Pri kríži

3. miesto : ZŠ – Na Bielenisku

Úspešné podujatie zhodnotila koordinátorka ´Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou´ 2014 Denisa Zambová: "Umiestnené máme tri školy, ale posledný neskončil nikto, všetci sú víťazmi. Vyhrali pozitívne zážitky, nové športové skúsenosti, veľa úsmevov a nových kamarátov. Takéto akcie rozhýbu nielen deti, ale aj dospelých. Som veľmi rada, že podujatie si už našlo svoje miesto a učitelia s deťmi sa radi opakovane vracajú a zúčastňujú na akcii. Našim hlavným cieľom je vytvoriť pozitívne športové zážitky u detí. Sme radi, že si akcia našla svoje miesto, pretože športových akcií pre 1. stupeň základných škôl je málo. Deti tak majú možnosť reprezentovať školu.“

Trénermi družstiev boli aj hráči účastníka mužskej SBL VŠEMvs Karlovka Bratislava Michal Kožár, Viktor Dědeček, Vlado Michálek. Počas pár hodín si vymenili rolu hráčov za trénerov, ale zvládli to úžasne. Taktiež nechýbal asistent trénera Karlovky Peter Ivanovič a manažér družstva František Kubala.  „Celý program je časovo a objemovo veľmi náročný," doplnila Denisa Zambová a pokračovala:  "Veľká vďaka patrí trénerom a hráčom Karlovky, ako aj študentom FTVŠ, ktorí sa deťom celý čas s úsmevom a trpezlivosťou venovali. Bez nich by to nešlo. Vážim si ich záujem, zanietenie a zároveň sa teším na ďalšie pokračovanie. Máme záujem rozšíriť počet škôl, prípadne spraviť viac kôl v rámci Bratislavy.“

Generálny manažér Karlovky František Kubala potvrdil, že séria podujatí bude pokračovať. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo na podujatie "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" pritiahnuť až 12 škôl a to zo všetkých minibasketbalových centier, ktoré sa v našom klube snažíme budovať formou krúžkov loptových a pohybových hier. Verím, že všetky deti, hráči, tréneri, pedagógovia i hostia z projektu "Zober loptu a nie drogy", ako aj z Ministerstva zdravotníctva SR sa u nás cítili fajn a okrem cien si odnášajú aj kopec športových zážitkov. Mám pocit, že oba projekty pre najmenšie školopovinné deti sa hýbu tým správnym smerom a teším sa na ďalšie aktivity pod značkou "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" a "MiniBasket liga", ktoré v MBK Karlovka plánujeme organizovať v roku 2015.

Školy, ktoré participovali na "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" 2014:

ZŠ – A. Dubčeka
ZŠ – Karloveská
ZŠ – Tilgnerova
ZŠ – Pankúchova
ZŠ – Felix
ZŠ - Pri Kríži
ZŠ – Hargašova
ZŠ - Malokarpat. Nám.
ZŠ - Nobelovo Nám.
ZŠ – Kat. Brúderovej
ZŠ – Na Bielenisku (Pezinok)

Tešíme sa na ďalšie podujatia a veríme, že sa pridajú ďalšie školy.

Foto: Martin Šopinec