Zober svojho kamoša, zahoď nudu do koša !
11. septembra 2017

Basketbalový klub MBK Karlovka sa snaží pritiahnuť k športu a k basketbalu  čo najväčší počet mladých nadšencov. S najmenšími sme v kontakte  prostredníctvom  krúžkov na  školách v Bratislave. Cieľom krúžku pohybové a loptové hry, našich prípraviek   je rozvíjať pohybové schopnosti a zlepšovať pohybové zručnosti. Postupne sa hravou formou zoznamujeme s basketbalom a jeho základmi.
 
Prípravky MBK Karlovka pripravené - pripravené školy, pripravaní tréneri, pripravené deti. MBK Karlovka má výbornú spoluprácu s viacerými školami a aj tohto roku otvára krúžok:
 
Loptové a pohybové hry - Basketbal pre chlapcov 1. až 4. ročníka základných škôl
 
ZŠ Majerníková 
Pondelok - 14,30 - 15,30  - 1. a 2. ročník
Štvrtok     - 14,30 - 15,30 -  3. a 4. ročník - začíname 14.9.2017 (štvrtok)
ZŠ Karloveská    Streda      - 14,30 - 15,30 - 1. až 4. ročník - začíname 13.9.2017 (streda)
 ZŠ Malokar. Lamač  Utorok  - 15,00 - 16,30 - 1. až 4. ročník - začíname 12.9.2017 (utorok)
ZŠ Pri Kríži          
Streda   - 15,00 -16,30 - 1. a 2. ročník  
Piatok   - 13,30 - 14,30 - 3. a 4. ročník 
ZŠ Dubová          
Pondelok - 14,00 - 15,00 - 1. až 4. ročník
Streda      - 14,00 - 15,00 - 1. a 2. ročník - začíname 13.9.2017 (streda)
                   - 15,00 - 16,00 - 3. a 4. ročník
ZŠ Mudroňová      Utorok     - 15,00 - 16,00 -1. až 4. ročník - začíname 19.9.2017 (utorok)
ZŠ Hlboká            Štvrtok  -  15,00 - 16,00 - 1. až 4. ročník - začínami 21.9.2017 (štvrtok)
ZŠ Vajnory        
Pondelok  - 15,30 - 16,30 - 1. a 2. ročník 
Streda       - 17,00 - 18,00 -  3. a 4. ročník - začíname 20.9.2017 (streda)
ZŠ Pankúchová  
Pondelok - 14,30 - 15,30
Štvrtok     - 14,00 - 15,00 
 
 
 
Zahoď nudu do koša, zober svojho kamoša !!!!!  
 
Pre viac info kontaktuj trénerku Rebrošovú
fb_summer