Hýbeme svetom, Hýbeme Bratislavou 2014
01. decembra 2014

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka organizuje ďalšie kolo úspešného podujatia Hýbeme Svetom.

Pokračovanie má na veľkom podujatí 3.12.2014 pod názvom HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU 2014.

Našim cieľom je osloviť prostredníctvom projektu najmladšie deti na základných školách, pretože pre túto vekovú kategóriu je málo organizovaných súťažných podujatí. Práve v tejto vekovej kategórii je vhodné deťom ukázať šport a pozitívne ich ovplyvniť.

Chceme vytvoriť pozitívny vzťah detí k športu a súťažiam. Podujatie je súčasťou projektu Zober loptu a nie drogy a podporuje ho  mesto Bratislava v rámci grantového programu na podporu voľnočasových aktivít.

Na podujatie je pozvaných 13 škôl z Bratislavy a jeden hosť z Pezinka. Uvádzame pozvané školy, kde pôsobíme v rámci krúžku pohybových a loptových hier:ZŠ - Pri Kríži, ZŠ – Karloveská, ZŠ – Tilgnerova, ZŠ – Veternicova, ZŠ – Majerníkova, ZŠ - Felix (prípravka Dudova), ZŠ – Bukovčana, ZŠ – Hargašova, ZŠ - Malokarpat. Nám., ZŠ - Nobelovo Nám., ZŠ – Pankúchova, ZŠ- Súkromná Bulharská, ZŠ- Kataríny Brúderovej. Žiaci škôl si zašportujú, medzi sebou zasúťažia a vytvoria nové priateľstvá.

Príďte sa na nás pozrieť, príďte nás podporiť. TEŠÍME SA !!!

Viac info: Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou 2014 

plagat hýbeme svetom 2014 (2)

Video z posledného podujatia:

Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou máj 2014