MBK caching - pátracia akcia

Ak ste už na tejto stránke, tak viete o výzve, ktorú sme pripravili pre našich hráčov ešte počas 2.vlny pandémie. V týchto dňoch sme miesta prekontrolovali a zistili aktuálny stav.
Počas výzvy navštívime niekoľko miest v Bratislave a zahráme sa na hľadačov, keď budeme hľadať poschovávané krabičky na miestach, ktoré sú typické pre Bratislavu alebo pre náš klub. Nápovede, spoločne s fotkami, vám pomôžu pri hľadaní, tak neváhajte a poďme na to :)


Veľmi dôležité!

Aby nám krabičky vydržali čo najdlhšie a samozrejme miesta sú tajné, tak buďme opatrní, aby nás pri nájdení krabičky nikto nevidel.
Predsa len nechceme odhaliť naše "poklady" a ďalší hráči budú hľadať márne.

Sme jeden team, jedna rodina a preto spolupracujme :)

Príjemné hľadanie :)


 Postup pri hľadaní a nájdení:

  • nezabudni si zobrať so sebou pero :)
  • prvé určenie miesta zistíte z názvu, popisu a z fotiek
  • už presné miesto uloženia bude v nápovede a na poslednej fotke 
  • niektoré nápovedy budú jasnejšie, pri iných sa bude treba trošku zamyslieť :)
  • skoro každá krabička je ešte zabalená do čierneho igelitu
  • po nájdení zapíšte dátum, krstné meno, prvé písmenko priezviska a číslo kategórie (1-prípravka, 2-mladší mini, 3-starší mini, 4-mladší žiaci, 5-žiaci, 6-starší žiaci, 7-kadeti, 8-juniori, 9-iné) na priložený zápisníček
  • zober si z krabičky odznačik alebo nálepku, ale len 1 ks, aby ostalo aj pre ostatných hľadačov
  • odfoť sa s krabičkou, pošli na mail mbkcaching@gmail.com spolu s menom hľadača, ale neprezraď miesto nikomu, ani spoluhráčom :)
  • na adresu posielajte aj prípadné otázky, pripomienky a píšte aj v prípade, že je krabička poškodená alebo dokonca odstránená
  • daj krabičku do pôvodného stavu a odlož ju tam, kde bola a nenechaj sa pri tom odhaliť :)