Naše MINIBASKETY

f94b6885

Krúžky pohybových a lotpových hier na školách - prípravky
a družstvá mladších minibasketbalistov

Tréningy  prípraviek 

 ZŠ -Majerníkova 62 Pondelok 14:30-15:30 1.-2.ročník
ZŠ -Majerníkova 62 Štvrtok 14:30- 15:30 3.-4. ročník
ZŠ - Tilgnerova    Pondelok 14:00 -15:00
ZŠ - Karloveská 61 Piatok 14:00 -15:00


Tréningy mladších mini 

ZŠ - Karloveská 61  Pondelok 15:30-17:00
ZŠ - Majerníkova 62 Streda 15:30-16:30
ZŠ - Karloveská 61  Piatok 15:30-17:00 

Tréningy prípraviek

ZŠ Malokarpatské nám.  Utorok 15:00-16:30
ZŠ Pri Kríži  Streda 15:00-16:30 3. a 4. ročník
ZŠ Pri Kríži  Piatok  14:00-15:00 1. a 2. ročník

Tréningy prípraviek

ZŠ - Pankúchova Pondelok 14:30-15:30 1.-3.ročník
ZŠ - Pankúchova Štvrtok 14:00-15:00 1.-3.ročník


Tréningy mladších mini

ZŠ- Pankúchova Pondelok

Štvrtok

14:30-15:30

14:00-15:00

Trénigy prípraviek 

ZŠ - Dubová  Pondelok 14:00-15:30
ZŠ - Dubová  Streda 14:00-15:00 1. a 2. ročník
ZŠ - Dubová  Streda  15:00-16:00 3. a 4. ročník
ZŠ - Mudroňova Utorok 14:00-15:30