Naše MINIBASKETY

f94b6885

Krúžky pohybových a lotpových hier na školách - prípravky
a družstvá mladších minibasketbalistov

Tréningy  prípraviek 

 ZŠ -Majerníkova 62 Pondelok 14:30-15:30 1. a 2. ročník
ZŠ - Karloveská 61 Pondelok 14:45 -15:30
ZŠ - Tilgnerova    Utorok telocvičňa v rekonštrukcii
ZŠ -Majerníkova 62 Štvrtok 14:30- 15:30 3. a 4. ročník


Tréningy mladších mini 

ZŠ - Karloveská 61  Pondelok 15:30-17:00
ZŠ - Majerníkova 62 Streda 15:30-16:30
ZŠ - Karloveská 61  Piatok 15:30-17:00 

Tréningy prípraviek

ZŠ - Pri Kríži Streda

Piatok 

15:00-16:30 3. a 4. ročník

13:30-14:30 1. a 2. ročník

ZŠ - Malok. nám Utorok 15:00-16:30

Tréningy prípraviek

ZŠ - Pankúchova Pondelok 14:30-15:30
ZŠ - Pankúchova Štvrtok 14:00-15:00


Tréningy mladších mini

ZŠ- Pankúchova Pondelok

Štvrtok

14:30-15:30

14:00-15:00

Trénigy prípraviek 

ZŠ - Dubova Pondelok

Streda

14:00-15:00

14:00-15:00 1. a 2. ročník
15:00-16:00 3. a 4. ročník

ZŠ - Mudroňova Utorok 15:00-16:00
ZŠ - Hlboká Štvrtok 15:00-16:00