V Dúbravke snaha o samostatné družstvo
15. apríla 2015

Púť Minibasket centrami pokračuje v Dúbravke, ktoré ma na starosti Denisa Zambová. O cieľoch s touto mestskou častou sme sa porozprávali s koordinátorkou projektu za túto oblasť.

Dôvod výberu tejto mestskej časti bol podľa trénerky prozaický, ide totiž o suseda s Karlovou Vsou, kde klub MBK Karlovka Bratislava pôsobí a má svoju domovskú telocvičňu. Dúbravka je taktiež tepnou pre časti ako Devínska Nová Ves, Lamač, Stupava a Záhorská Bystrica. Do centra v Dúbravke sú zahrnuté tieto základné školy: Dúbravka pri kríži - Dúbravka, Malokarpatské námestie - Lamač, Bukovčana - Devínska Nová Ves a Hargašova – Záhorská Bystrica. „V Dúbravke chceme rozšíriť našu základňu pyramídy a taktiež chceme vytvoriť samostatné minibasketbalové družstvo za túto mestskú časť.“ Základňa tohto centra je na ZŠ Dúbravke na Kríži, ako vraví Zambová, na tejto škole si vďaka vytrvalosti a dobrej spolupráce z predošlých rokov získali dobré meno. Dodáva, že tú majú vyhovujúce tréningové časy, vďaka čomu môžu deti navštevovať tréningy ešte počas družiny, čím odbremeňujú rodičov od ďalších starostí.

IMG-8323

Toto Minibasket centrum pracuje s deťmi od prvého až do piateho ročníka, čo je dosť veľký vekový rozdiel. Prvý ročník navštevuje krúžok Pohybových a loptových hier, tretiaci a štvrtáci majú zase Minibasketbal. „Môžem však povedať, že prebieha interakcia v jednotlivých krúžkoch a nájdete aj aktívneho prváka na Minibasketbale a opačne. Žiadnemu dieťaťu nepovieme nie, ak prejaví záujem o náš krúžok a basketbal,“ prezrádza štruktúru trénerka Karlovky. Tréningy sú s touto vekovou kategóriou zamerané na rozvoj všeobecných schopností a zručností. Rozvoj koordinácie, základné kolomočné pohyb (beh, skok), základy gymnastiky, aj to sú zamerania tréningov. Veľkú časť je venovaná pohybovým a loptovým hrám. Na Minibasketbale sa rozvíja ballhandling s loptou a prechádza sa k herným činnostiam jednotlivca – prihrávanie, chytanie lopty, dribling a streľba. „Tieto činnosti sú pre decká veľmi atraktívne.“

Aj touto cestou by sa chcela Zambová poďakovať za dobré vzťahy a spoluprácu na školách, ktoré sa snažia v rámci klubu budovať už niekoľko rokov. „Ďakujeme im, že nás zaradili medzi krúžky na školách, taktiež sme vďační pani vychovávateľkám, ktoré s nami úzko spolupracujú, keďže sú dennodenne v kontakte s našimi deckami.Vďaka úspechom, ktoré toto Minibasket centrum dosahuje, sú ciele do ďalšieho obdobia jasné – vytvorenie minibasketbalového družstva, konkurencieschopného tímu, rozšíriť počet detí v prípravkách, prehĺbenie spolupráce so školami a organizácia športových dní pre deti. K tomuto všetkému prispievajú aj podujatia, ktoré MBK Karlovka Bratislava mimo krúžkov organizuje: Minibasket liga, Microliga, Pohybové a loptové hry Hýbeme Svetom. „Naše decká sa určite nemusia nudiť a sedieť za počítačom. Tieto akcie na striedačku vypĺňajú skoro každý víkend v mesiaci. Všetko to organizujeme na náklady klubu s nádejou, že nájdeme mladé talenty, nových hráčov a nadšencov, ktorí podľahnú basketbalu tak ako my členovia klubu MBK Karlovka Bratislava,“ motivuje Zambová k účasti na podujatiach.

IMG-8461

Na záver rozhovoru sme trénerke položili klasickú, ale dôležitú otázku - Prečo by mal rodič zaradiť svoje dieťa práve na basketbal? „Pretože je to rýchla dynamická hra, ktorá  rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti. Pretože je to hra pre inteligentných a podporuje vnímanie. Pretože okrem zručnosti získava dieťa aj družstvo a s ním kamarátov do života a zápasmi aj lekcie do života. Pretože je to krásna hra.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk