Hýbeme svetom, Hýbeme Bratislavou

 MINULÉ ROČNÍKY

logo hs na hlavičku

 

Našim cieľom je, aby sa žiaci športom zabavili a získali len pozitívne športové skúsenosti. 

Basketbalový klub MBK Karlovka sa snaží pritiahnuť k športu a k basketbalu  čo najväčší počet mladých nadšencov. S najmenšími sme v kontakte  prostredníctvom  krúžku pohybové a loptové hry a minibasketbalu na 14 školách v Bratislave.Cieľom pohybových a loptových hier je rozvíjať pohybové schopnosti a zlepšovať pohybové zručnosti. Počas minibasketbalu sa hravou formou zoznamujeme s basketbalom a jeho základmi.

Podujatie HÝBEME SVETOM vzniklo na základe myšlienky zapojenia do súťaží  žiakov prvého stupňa. Podujatie je určené pre ročník 1.- 4.  základných škôl. Žiaci sa tak stretnú v konfrontácii s družstvami iných škôl. Vznikajú nové športové zážitky, nové kamarátstva. Žiaci reprezentujú svoju školu, čo je pre nich  nová skúsenosť a potešenie.